Home
Op Het Talent ben je trots op wie je bent!
 
Op Het Talent willen we graag dat uw kind veel leert. Daarom besteden we veel
aandacht aan het vergroten van de kennis van kinderen op verschillende vakgebieden.
We vinden het ook erg belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en
dat ze enthousiast en betrokken zijn, dat bevordert de leerprestaties.
Enkele sterke punten van de school:
 • We hebben een duidelijke, christelijke visie
 • We hebben een betrokken en enthousiast team
 • We zijn een kleine school met veel persoonlijke aandacht
 • We hebben aandacht voor zorgleerlingen en een goed leerlingvolgsysteem
 • We besteden aandacht aan talentontwikkeling tijdens Talententijd (Meervoudige Intelligentie)
 • We werken met digitale schoolborden, tablets, computers en i-pads
 • We hebben een 'eigen' schoolrestaurant
 • We werken met een continurooster en hebben aandacht voor gezonde voeding
 • We besteden aandacht aan motoriek, sport en beweging
 • We werken met ouders samen
 • We hebben voor- en naschoolse opvang en hele dagopvang in samenwerking met KomKids